Złoty Pierścień wokół Lwowa

Podkamień, dawny kościół Dominikanów oraz zamki w Podhorcach i Złoczowie na fragmentach obrazów Karola Auera

          Olesko, Podhorce, Złoczów, Podkamień, Źółkiew, Biały Kamień to zaledwie kilka przykładów z licznej grupy małych kresowych miasteczek okalających pierścieniem Lwów. Niewielkich pod względem liczby ludności i powierzchni, ale za to wielkich zdarzeniami, których w przeciągu minionych wieków stały się areną. Zachowało się w nich wiele pamiątek, jak w Olesku z zamkiem, w którym urodził się przyszły król Polski – Jan III Sobieski. Nie przypadkowo więc miejsca te stały się częścią tak zwanego Złotego Pierścienia okalającego lwi gród.

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Auer; https://uk.wikipedia.org/wiki/Зо́лочів)
(zdjęcie wyróżniające: portal na zamku, widok współczesny)

Następny wpis

Wilno w opisach i na rycinach Jana Kazimierza Wilczyńskiego

pon. maj 25 , 2020
          Jan Kazimierz Wilczyński pozostawił potomnym niezwykły dar – „Album Wileńskie”, wydany nakładem własnych sił i środków. Wydawca zaprosił do współpracy najwybitniejszych rysowników wileńskich tego czasu, a obrazy miasta przeniósł na kamienie litograficzne u najlepszych mistrzów tej sztuki z Paryża i Londynu. To było nie tylko przedsięwzięcie niezwykle i śmiałe, ale też wykonane, jak sam pisał, ku pokrzepieniu serc. Poświęcił mu życie i zainwestował cały majątek. Wilno i pamiątki przeszłości rodzinnego kraju były jego wielką miłością. Opowiem o tym niezwykłym romantyku i jego ukochanym mieście. (zdjęcia archiwalne: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kazimieras_Vilčinskis)