Z Sienkiewiczem na Kresach – śladami Trylogii

Kamieniec Podolski – twierdza, widok współczesny i na litografii Napoleona Ordy z lat 1862-1878 oraz Zbaraż – zamek, widok współczesny i na zdjęciu z 1902 roku

          Lauda na Żmudzi, ziemia witebska na dzisiejszej Białorusi, Dzikie Pola na Ukrainie, twierdze, miejsca bitew, stare zaścianki, Kozacy, Tatarzy… wymieniać można długo. Barwny jest kresowy świat Trylogii. Akcja sześciu tomów powieści rozgrywa się w wielu miejscach na dalekiej Ukrainie, na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ile z nich dzisiaj znamy? Czy wiemy, jak obecnie wygląda Kamieniec Podolski i Zbaraż, co dzieje się w twierdzy chocimskiej, jak żyją Polacy na sławnej Laudzie? Co pozostało po śladach bohaterów przeszłości – tej historycznej i tej literackiej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie, słuchając prelekcji…

(zdjęcia archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кам’янець-Подільський; https://uk.wikipedia.org/wiki/Збaразький_зaмок)

Następny wpis

Grodno – nadniemeński gród

wt. maj 12 , 2020
          Będzie to opowieść o mieście położonym tak blisko naszej granicy, a tak odległym we współczesnej pamięci. Kto dzisiaj pamięta o Orlętach znad Niemna? O walkach, które toczyły się w Grodnie we wrześniu 1939 roku? To ukochane miasto króla Stefana Batorego, tu odbywały się sejmy Rzeczypospolitej. Co pozostało z jego dawnej świetności? Jakie zabytki ocalały, a które zniszczono? Jak wielu wspaniałych ludzi urodziło się i co mieli wspólnego z nim Wiktor Woroszylski i Jerzy Krzysztoń? Na te pytania odpowiem podczas kresowego spotkania… (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_grodzieński)