Wzdłuż Niemna

Zakole Niemna w Birsztanach i widok miejscowości około 1930 roku

          Ta piękna kresowa rzeka bierze początek na ziemi białoruskiej, po drodze zbiera wody rzek-przyjaciółek i dążąc w stronę dzisiejszej Litwy zmierza do Morza Bałtyckiego. Historia pozostawiła nad nią zamek Radziwiłłów w Lubczy oraz wieżę zamku Giełgudów, która malowniczo przegląda się w jej wodach. Nad Niemnem leżą sławne Bohatyrowicze i śliczne Druskienniki. W jego bliskości dzieciństwo spędził Czesław Niemen, a nad malownicze brzegi przyjeżdżają nie tylko litewscy kuracjusze chcący podreperować zdrowie w Birsztanach. Opisał ją Zygmunt Gloger i tylu innych podróżników zachwyconych urokiem nadniemeńskich brzegów.

(zdjęcie archiwalne: https://lt.wikipedia.org/wiki/Birštonas)

Następny wpis

Szlak Tyszkiewiczów na Kresach

pon. maj 18 , 2020
          Ta można rodzina wywodzi się od ruskiego bojara imieniem Kalenik, który w XV wieku mieszkał na Kijowszczyźnie. Jej przedstawiciele zamieszkiwali niegdyś nie tylko ziemię kijowską, mieli posiadłości w powiecie słonimskim, ufundowali warowny klasztor w Berdyczowie, do nich należał białoruski dzisiaj Wołożyn. Linia litewska była natomiast w posiadaniu pięknych dóbr i pałaców w Wace, Landwarowie, Zatroczu, Wilnie, Kretyndze, Połądze… Wędrówki szlakiem tego magnackiego rodu należą do ciekawszych. A przecież mówiąc o nich, nie sposób pominąć Hanki Ordonówny, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta… Dlaczego? O tym dowiecie się z tej opowieści. (zdjęcie archiwalne: https://lt.wikipedia.org/wiki/Feliksas_Tiškevičius)