Wilno w opisach i na rycinach Jana Kazimierza Wilczyńskiego

Werki, oficyna pałacowa oraz Wilno na fragmentach malunków z „Albumu Wileńskie” – Ostra Brama i Matka Boża Ostrobramska

          Jan Kazimierz Wilczyński pozostawił potomnym niezwykły dar – „Album Wileńskie”, wydany nakładem własnych sił i środków. Wydawca zaprosił do współpracy najwybitniejszych rysowników wileńskich tego czasu, a obrazy miasta przeniósł na kamienie litograficzne u najlepszych mistrzów tej sztuki z Paryża i Londynu. To było nie tylko przedsięwzięcie niezwykle i śmiałe, ale też wykonane, jak sam pisał, ku pokrzepieniu serc. Poświęcił mu życie i zainwestował cały majątek. Wilno i pamiątki przeszłości rodzinnego kraju były jego wielką miłością. Opowiem o tym niezwykłym romantyku i jego ukochanym mieście.

(zdjęcia archiwalne: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kazimieras_Vilčinskis)

Następny wpis

Piewcy kresowych puszcz: Karpowicz, Wysłouch, Weyssenhoff…

pon. maj 25 , 2020
          Piękna jest kresowa przyroda. Jej urodę sławiło wielu pisarzy, malarzy i poetów. Barwne opisy nadniemeńskich brzegów pozostawiła Eliza Orzeszkowa, urodę gór pokazał Stanisław Vincenz. Również kresowe puszcze mają swoich pieców. Związany z Polesiem Franciszek Wysłouch ożywił świat poleskiej przyrody. Będąc też myśliwym, oddał zwyczaje zwierząt i klimat polowań. Tytus Karpowicz zagłębił się w magiczny, pełen zwierząt świat Puszczy Soroczańskiej. Swoją małą ojczyznę w okolicach litewskich Juźynt barwnie opisał Józef Weyssenhoff. Szlaki piewców kresowej przyrody są długie. To będzie wędrówka w „pięknych okolicznościach przyrody”. (zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pirkowicze_(rejon_drohiczyński)/http://www.radzima.org/pl/gallery/?id_foto=21199/Anna Ostrowska; https://pl.wikipedia.org/wiki/Kromań; https://be.wikipedia.org/wiki/Налібоцкая пушча)