Wilno nie tylko Jana Kazimierza Wilczyńskiego

Wilno, perła baroku – kościół i klasztor Misjonarzy, widok obecny oraz na fragmencie obrazu Zygmunta Vogla z około 1800 roku

          Sławny lekarz-społecznik pozostawił nam obrazy XIX-wiecznego Wilna, ale też coś więcej – ideę, pracę wykonaną ku pokrzepieniu serc, którą wielce wspierali: Józef Ignacy Kraszewski oraz Konstanty Świdziński. Obrazy ubogacone literaturą, okraszone współczesnymi widokami tych samych miejsc i ciekawymi historiami, to temat opowieści o „moim” najpiękniejszym mieście Europy– nadwilejskim grodzie, o którym można przecież opowiadać godzinami…

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Wniebowstąpienia_Pańskiego_i_klasztor_Misjonarzy_w_Wilnie)

Następny wpis

Wielka historia i wielcy Polacy na dawnych Kresach Rzeczypospolitej

niedz. maj 17 , 2020
          Feliks Lachowicz i Andrzej Chciuk pozostawili po sobie opowieści o starym Drohobyczu, o którym pisał nie tylko Bruno Schulz. Poeta rzeźby, Antoni Wiwulski, związany z Wilnem i Żmudzią, pozostawił ślady swojej twórczości w Wilnie ale też i Krakowie. Ludwik Janowski utrwalał pamięć Krzemieńca i Wilna, a w dalekich Smolanach pozostał na zawsze Promienisty – Tomasz Zan. Wielkie wydarzenia miały miejsce nad Berezyną, pod Sumami i na Dzikich Polach. Niewielu dzisiaj pamięta historię powstańców iwienieckich, czy lotnika z Tulczyna. Co pozostało w Barze, w wiosce zwanej Targowicą? Gdzie znajdziemy słynne porohy? Co zdarzyło się w Uhnowie, Cichiniczach i nad Stochodem? […]