Literackie ścieżki nad Wilią

Wilno, zaułek Literacki i dom, w którym mieszkał Adam Mickiewicz, ulica Młynowa i dom Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz dom przy dawnej ulicy Aleksandria, w którym urodził się Józef Ignacy Kraszewski (na rycinie z 1887 roku)

          Nadwilejska stolica to miejsce tchnące poezją, które wydało tylu znamienitych twórców, tak wielu było z nim związanych. Tu studiował i mieszkał Adam Mickiewicz, tu uczył się też Julek Słowacki. To miasto Czesława Miłosza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Światopełka Karpińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Tadeusza Konwickiego… Nie darmo część cmentarza na Rossie nosi nazwę Górki Literackie. Tam spoczęli Karpiński i Władysław Syrokomla. To tylko kilku spośród bardziej znanych. Kto jeszcze literacko związał swoje losy z Wilnem?

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Ignacy_Kraszewski)

Następny wpis

U starowierów, Szwajcarów i w bani na dalekich Kresach

pon. maj 18 , 2020
          Tak, tak. To nie pomyłka. Szwajcarzy na Kresach. Skąd się tam wzięli? Dlaczego przywędrowali na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej? To najlepsze miejsce, aby wyjawić tę tajemnicę! Skąd się wzięli kozaccy staroobrzędowcy i dlaczego na ziemi homelskiej dekorowali tak pięknie swoje domostwa oraz skąd wzięli się wyznawcy tej religii na północy Białorusi? Co pozostało po nich? Gdzie można znaleźć pisane przez nich ikony? Na wszystkie te pytania możecie poznać odpowiedzi! (zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вилкове)