Wileńskie ścieżki poetów

Wilno, plac Katedralny – widok współczesny i Władysław Syrokomla, portret z około 1860 roku, okresu jego pobytu w Wilnie

          Kiedy kojarzymy słowa: Wilno i poeci, to przychodzą nam na myśl przede wszystkim dwa nazwiska: Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz. Ale warto też opowiedzieć dzieje tamtejszych miłości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wspomnieć o odwiedzinach nad Wilią sławnej Iłły, czyli Kazimiery Iłłakowiczówny. Wileńskie ścieżki poetów to również wędrówki śladami Światopełka Karpińskiego, Władysława Syrokomli, ale to też słynna grupa literacka „Żagary” związana ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Stefana Batorego. A czy nie należy zapoznać się z tymi żyjącymi współcześnie? Można wymieniać jednym tchem: Romuald Mieczkowski, Alicja Rybałko… To poetycka opowieść o poetach snuta dróżkami wzdłuż Wilenki i nad Wilią.

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Syrokomla)

Następny wpis

Odiesity

czw. maj 28 , 2020
– czyli mieszkańcy Odessy, postawili pomnik… Łapówki! Wiąże się on z przyjęciem przez cara Pawła I kilku wozów pełnych ówczesnych rarytasów – pomarańczy, które imperator otrzymał od kupców w zamian za finansowe wsparcie budowy portu i rozbudowy miasta