Wileńskie cmentarze

Wilno, Pieta – pomnik obrońców wieży telewizyjnej w 1991 roku wystawiony przy ich grobach na  cmentarzu Wojskowym na Antokolu oraz kościół śś. Piotra i Pawła na zdjęciu Wincentego Sleńdzińskiego  z 1892 roku i jeden z nagrobków na dawnym przykościelnym cmentarzu

          Stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego od zawsze przyciąga wspaniałymi budowlami i ludźmi, którzy przybliżają nam dawne historie, zaświadczając o wielowiekowym trwaniu miasta i życiu jego mieszkańców. Ale warto też zapoznać się dokładniej z historią wileńskich nekropoli, nie tylko tych powszechnie znanych, jak Rossa i Bernardyński, ale poznać dzieje dawnego cmentarza śś. Piotra i Pawła, Kalwarii Wileńskiej, Wojskowego na Antokolu, dawnego protestanckiego czy żydowskich kirkutów. Nad Wilią znajdziemy również cmentarz karaimski. I, jak mówią Anglicy, „last but not least” – Wilno jest miejscem, w którym znajdują się także groby królewskie. Dlaczego tam złożono szczątki polskich królowych: Barbary z Radziwiłłów i Elżbiety Habsburżanki? Czemu tam spoczął Aleksander Jagiellończyk? Skąd wziął się pomysł, aby nad Wilią spoczęło serce króla Władysława IV Wazy?

(zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Анта́кальніс)

Następny wpis

Ukraińskie ścieżki europejskich pisarzy: Conrad, Balzac, Potocki…

czw. maj 21 , 2020
          Kilka lat temu w rodzinnym Berdyczowie otwarto nieduże muzeum poświęcone Josephowi Conradowi, zwanemu „Słowackim wysp tropikalnych”. Na Podolu w Pikowie, gdzie pochowano niegdyś Jana Potockiego, autora „Rękopisu znalezionego w Saragossie”, w miejscowej szkole odsłonięto niewielką ekspozycję poświęcono pisarzowi. W Wierzchowni na ziemi żytomierskiej od lat funkcjonuje maleńkie muzeum Honoriusza Balzaka, który przyjeżdżał tam do swojej ukochanej – Eweliny Hańskiej. Ci wielcy pisarze mają silne związki z dawnymi Kresami Rzeczypospolitej… (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzchownia_(Ukraina))

Możesz polubić