Ukraińskie ścieżki europejskich pisarzy: Conrad, Balzac, Potocki…

Berdyczów, dawny kościół i klasztor Karmelitów oraz dwór w Wierzchowni należący do Eweliny Hańskiej na fragmencie litografii Napoleona Ordy z 1860 roku

          Kilka lat temu w rodzinnym Berdyczowie otwarto nieduże muzeum poświęcone Josephowi Conradowi, zwanemu „Słowackim wysp tropikalnych”. Na Podolu w Pikowie, gdzie pochowano niegdyś Jana Potockiego, autora „Rękopisu znalezionego w Saragossie”, w miejscowej szkole odsłonięto niewielką ekspozycję poświęcono pisarzowi. W Wierzchowni na ziemi żytomierskiej od lat funkcjonuje maleńkie muzeum Honoriusza Balzaka, który przyjeżdżał tam do swojej ukochanej – Eweliny Hańskiej. Ci wielcy pisarze mają silne związki z dawnymi Kresami Rzeczypospolitej…

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzchownia_(Ukraina))

Następny wpis

Pińszczyzna – kraina u wrót Polesia

czw. maj 21 , 2020
          Ziemia pińska to dawna kraina zamieszkiwana przez Poleszuków, pełna kniej, moczarów i leniwie płynących rzek, tworzących szerokie rozlewiska. To kraj Marii Rodziewiczówny, Napoleona Ordy… Co pozostało z dawnej świetności miasta nad Piną? Czy zachowano tam pamięć przeszłości? Przetrwały jakieś zabytki? Co zburzono w ostatnim czasie? Jak działa Muzeum Poleskie? Czym wyróżniali się mieszkańcy tych ziem? Gdzie dobijały statki pasażerskie płynące z Czarnobyla? Na te i wiele innych pytań odpowiem, opowiadając historię tej ziemi i mówiąc o jej równie ciekawej teraźniejszości. (zdjęcie archiwalne: https://be.wikipedia.org/wiki/Пінск)