Trzech wieszczów i Kresy

Kowno, zaułek w którym mieszkał Adam Mickiewicz i ratusz – widok z XIX wieku, czasów, gdy przebywał tam przyszły wieszcz

          Adam Mickiewicz był niewątpliwie tym najsłynniejszym kresowym poetą, którego imię nierozerwalnie jest związane z Nowogródkiem, Wilnem i Kownem. Juliusz Słowacki to piękna historia nie tylko Krzemieńca, ale i tych mniej znanych śladów poety na Ukrainie. Zygmunt Krasiński spędzał letnie wakacje u babki, matki ojca, na dalekim Podolu. Oglądał ukraińskie czarnoziemy, bujną przyrodę i ruiny zamków, które zapełnił duchami swoich bohaterów. Dawne Kresy to wielka historia polskiej literatury romantyzmu.

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kowno)

Następny wpis

„Litwo, ojczyzno moja…”

wt. lip 7 , 2020
          Największy z wieszczów, Adam Mickiewicz, urodził się w Wielkim Księstwie Litewskim, na dzisiejszej ziemi białoruskiej, być może w Zaosiu, a może Nowogródku, w którym spędził najmłodsze lata. W obu tych miejscowościach działają dzisiaj poświęcone poecie muzea. Jego ziemia to również dzisiejsza Litwa. Tam, w Wilnie, studiował na uniwersytecie, w nieodległym Kownie pracował. Na tamtej ziemi pisał, marzył nad Świtezią, kochał w Tuhanowiczach i uczestniczył w obrzędzie dziadów w Solecznikach. Poznajmy legendy i prawdziwe historie o tym co, „… wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”. (fragmenty utworów Adama Mickiewicza: poemat epicki „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie” oraz wiersz „Do […]