Tajemnice rodów Szostakowiczów i Tyzenhauzów

Dymitr Szostakowicz na portrecie Borysa Kustodijewa z 1919 roku; pod koniec tego roku, mając 13 lat i ucząc się gry na fortepianie dopiero od czterech lat, skomponował swój pierwszy utwór, Scherzo fis-moll oraz podskarbi nadworny litewski Antoni Tyzenhauz, który przyczynił się do uprzemysłowienia Grodna, budując duże manufaktury oraz zarządzał królewskimi majątkami na Litwie jako przyjaciel Stanisława Augusta Poniatowskiego

          Z okolic Szemetowszczyzny wywodzi się rodzina znanego rosyjskiego kompozytora Dymitra Szostakowicza. Jego pradziad, Piotr, pochodzący z chłopskiej rodziny z pobliskiej wsi Kołodno, walczył w powstaniu listopadowym i był studentem wileńskiej Akademii Medyczno-Chirurgicznej. Dziadek, Bolesław, uczestniczył w powstaniu styczniowym, organizując między innymi ucieczkę z więzienia Jarosława Dąbrowskiego, za co zesłano go na Syberię. Tam przyszedł na świat ojciec przyszłego kompozytora, Dymitr. Po zakończeniu zsyłki rodzina Szostakowiczów osiadła w Irkucku, skąd przenieśli się do Petersburga, gdzie w 1906 roku urodził się przyszły kompozytor.
         Wiele tajemnic i ciekawych historii kryją także, podobnie jak cała kresowa ziemia miejsca związane z rodem Tyzenhauzów. Dziś bardzo trudno wyobrazić sobie ich barwne życie, które toczyło się w tutejszych dworach, pałacach i rezydencjach. Trzeba mieć dużo wyobraźni, bo już w przeszłość odeszli tamci mieszkańcy, ich domy zburzono lub porastają perzyną, ale warto poznać opowieść o tej dawnej i tej nowszej, pokrytej krwią historii, dziś już przez wielu zapomnianej …

Postawy, pałac Antoniego Tyzenhauza, w którym pod koniec XIX wieku ukrywał się Józef Piłsudski, na frontonie budowli – widok z 1896 roku i współczesny (na frontonie herb rodu, Bawół I) oraz Grodno, pałac Stanisławów, zbudowany przez Antoniego Tyzenhauza dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (odkupiony przez Druckich-Lubeckich, od 1951 roku siedziba wydziału agronomii Uniwersytetu Rolniczego) – widok sprzed 1914 roku
Jan Rustem (autoportret), sprowadzony do Polski przez generała Adama Czartoryskiego malarz-portrecista oraz Dukszty Stare, pomnik ustawiony w miejscu kościoła, w podziemiach którego pochowano artystę w 1835 roku

(zdjęcia archiwalne: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шостакович_Дмитрий_Дмитриевич, https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Tyzenhauzas, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_w_Postawach, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyzenhauzowie, https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Rustemas)

Następny wpis

Poeta i zamek

czw. lis 19 , 2020
          W połowie drogi między Prużaną a Słonimiem leży niewielkie miasteczko Różana. Przez stulecia było rezydencją magnackiej rodziny Sapiehów. Dzisiejsze ruiny były niegdyś miejscem, gdzie decydowały się polityczne sprawy, odbywano wspaniałe bale lub też krwawe pojedynki. Wystarczy tylko przymknąć oczy, aby to wszystko sobie wyobrazić. Dzisiaj w arkadach i zrujnowanych pałacowych skrzydłach hula tylko wiatr, odgrywając jednocześnie rolę gościa i gospodarza. Miejscowi opowiadają, że książę Sapieha miał dwie córki: Różę i Żanę, i stąd wzięła się nazwa ich miasteczka – Różana. I to ją jako miejsce urodzenia podawali między innymi pisarz wielki litewski Krzysztof Michał Sapieha oraz trzykrotny premier Izraela […]