Szlak Radziwiłłów na Kresach

Zamki w Nieświeżu, widok współczesny jednego z wnętrz i w Mirze, zdjęcie z 1916 roku oraz w Nieświeżu z roku 1927

          Świetny ród Radziwiłłów herbu Trąby jest nierozerwalnie związany z ziemiami kresowymi Rzeczypospolitej. Do dzisiaj trwają tam siedziby tej magnackiej rodziny. Możemy podziwiać zamki w Lubczy, Połoneczce, Birżach, Czerwonym Dworze, pałace w Towianach i Wilnie. Dwa z nich – mirski i nieświeski – zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale nie tylko budowle świadczą o potędze rodu, a przede wszystkim jego przedstawiciele i ich dokonania. To opowieść o magnatach, ich bogatym (także uczuciowo!) życiu, znanych polowaniach i wielkich bitwach – o barwnych dziejach niezwykłego polsko-litewskiego rodu.

zdjęcia archiwalne: (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Mirze; https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieśwież)

Następny wpis

Pisarze z Kresów: Orzeszkowa, Wańkowicz, Miłosz, Schulz, Vincenz…

czw. maj 21 , 2020
          Wielu naszych twórców związało swoje losy z Kresami: bądź miejscem urodzenia, bądź pracą literacką. Ziemia mińska jest nierozerwalnie związana z Melchiorem Wańkowiczem, który również część dzieciństwa spędził na Litwie – w matczynych Nowotrzebach. Nieomal po sąsiedzku – w Szetejniach nad Niewiażą wychował się Czesław Miłosz. Nad Niemnem letnie miesiące przez kilka lat spędzała Eliza Orzeszkowa, która do Miniewicz i sąsiednich Bohatyrowicz przyjeżdżała z nieodległego Grodna. Drohobycz był miastem rodzinnym Brunona Schulza, a czarnohorskie połoniny przypominają o twórczości Stanisława Vincenza… (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eliza_Orzeszkowa)