Suvalkija

Droga do Szukli, dawnej posiadłości rodu Gawrońskich – widok współczesny i dworzec kolejowy stacji Wierzbołów w Kibartach, rodzinnym mieście Emila Młynarskiego – widok z roku 1900; najprawdopodobniej to z niego wyjechał 1880 roku, aby uczyć się między innymi u Nikołaja Rimskiego-Korsakowa

          Nie chodzi o tereny leżące po naszej stronie granicy, a pozostające w granicach państwa litewskiego, na południe i zachód od Niemna, które Litwini nazywają Zaniemeniem lub Suvalkiją (po polsku, jak i u nas: Suwalszczyzna) właśnie. Traktują go jako jeden z czterech (obok Żmudzi, Auksztoty i Dzukiji) regionów historyczno-etnograficznych kraju. Związanych z nim jest wiele ciekawych historii o żydowskich, litewskich czy polskich mieszkańcach. Z Kibart pochodzą Emil Młynarski i Isaak Lewitan. Znajdziemy tam stare pałace i dwory, odwiedźmy Kirsnę-Ostrów, Szukle czy Iłgów… Wymieniać można długo.

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kibarty)

Następny wpis

Rodzina Potockich

wt. lip 7 , 2020
          To opowieść o rodzie Potockich, ale tych związanych z dawnymi Kresami, tych którzy osiedli między innymi w Czerwonogrodzie i Tulczynie. Jej członkowie nieraz niezbyt ciekawe zapisywali karty historii, jak chociażby Mikołaj Bazyli związany z Buczaczem i Poczajowem. Kobiety, które wchodziły do tej rodziny bywały nieprzeciętne, czego najlepszym przykładem Delfina z Komarów Potocka – muza romantyków. Potoccy to dzieje Stanisława Szczęsnego Potockiego, targowiczanina, to historia Stanisławowa z jego twórcą Andrzejem Potockim i Stanisława Potockiego, który zginął pod Wiedniem i tam zostało jego serce, szczątki zaś powróciły nad obie Bystrzyce. (zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Bazyli_Potocki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Potocki_(1659-1683)