Skalne zamczyska

Bubniszcze – nazwa pochodzi od nazwy „tamburyn”, która po ukraińsku brzmi „bubni” („бубни”) i wiąże się z opowieścią, jakoby chroniący się wśród skał wieśniacy wystawiali strażników, którzy widząc Tatarów ostrzegali krajan bijąc mocno w tamburyny
Zamek Tustań wzniesiony pośród Skał Uryckich posiadał drewnianą zabudowę, która nie zachowała się, ale widoczne jest ponad 4000 żłobień podtrzymujących jej elementy

          Niedaleko Drohobycza, kilometr od wsi Urycz znajduje się skalne gniazdo ze śladami średniowiecznego grodu. Kiedy powstała skalna forteca dokładnie nie wiadomo, ale w starych kronikach jest mowa, że między zamkami, które w 1340 roku Kazimierz Wielki przejął od księcia mazowieckiego i halicko-wołyńskiego Bolesława Jerzego II, był także i ten urycki zwany Tustaniem. Skalny zamek będący już od paru wieków ruiną owiewa wiele tajemnic, jak podobnie rzecz się ma ze skałami w Bubniszczu. Według niektórych legend istniał tutaj zamek obronny, inne wspominają o klasztorze Bazylianów, a jeszcze inne umiejscawiają tu gniazdo zbójów i okolicznych opryszków. Zajrzyjmy w zakamarki i skalne załomy…

(zdjęcie wyrózniające – karpacki zbójnik na rycinie Kašpara Luykena z 1703 roku: https://cs.wikipedia.org/wi Zbojníkki/Zbojník)

Następny wpis

Łuck – stolica Wołynia

wt. sty 26 , 2021
          Józef Ignacy Kraszewski napisał: „Ciekawy dawnej Witoldowej siedziby, jechałem do Łucka obejrzeć stary zamek jego i podumać o tym bohaterze. Pan Antoni W…, mój towarzysz podróży, wszystkim, co go słuchać chcieli, rozpowiadał po drodze, że jedziemy z wizytą do Witolda. Po dwugodzinnej podróży ukazało się nam miasto z lewej strony drogi pocztowej, któreśmy jechali, miasto leżące w dolinie nad Styrowymi łęgi, i góra nosząca jeszcze na sobie zamczysko. Z daleka wspaniale się nam przedstawiła katedra i wieże kilku innych kościołów i cerkwi, lecz oczy moje z nienasyconą ciekawością obrócone były na mury półkuliste zamku z wieżą, które ciemniały z […]