„Prawdę potwierdzaj życiem” ─ dwoje zapomnianych przedstawicieli rodu Giedroyciów

Księżna Wiera Giedroyć, jako lekarka z rannymi z szpitalu w Carskim Siole i jej grób na cmentarzu w Kijowie oraz książę Mikołaj Michał Giedroyć i tablica pamiątkowa na starym gmachu Uniwersytetu w Charkowie

          Księżna Wiera była nie tylko arystokratką, ale także poetką i prozaikiem (pisała po francusku i niemiecku), jak również pierwszą w historii Ukrainy kobietą-chirurgiem, profesorem oraz doktorem medycyny. Radziecka Ukraina wykreśliła z pamięci „Księżnę miłosierdzia”, jak ją nazywano, więc dopiero w 1988 czasopismo „Kliniczna chirurgia” przyznało, że „jej imię było niezasłużenie zapomniane”.
         Drugi przedstawiciel tej rodziny, Mikołaj, potomek książąt, erudyta, w jakże trudnych czasach troszczył się o zachowanie dziedzictwa kulturowego dla narodu ukraińskiego. Polak z pochodzenia, Litwin z urodzenia, Ukrainiec z racji miejsca zamieszkania był symbolem Rzeczpospolitej Trojga Narodów.

(wszystkie zdjęcia archiwalne ze zbiorów Aleksandra Jana Giedroycia, zdjęcie wyróżniające: księżna Wiera Giedroyć)

Następny wpis

Ziemia czernihowsko-siewierska

wt. paź 13 , 2020
          Czernihowskie Ateny, czyli Kolegium to pierwsza wyższa uczelnia powstała na Lewobrzeżnej Ukrainie. Obok niej zachowały się trzy średniowieczne świątynie, a na nieco oddalonych od miasta Wzgórzach Dębowych znajdują się kolejne zabytki i to jeszcze nie wszystko… Pod względem liczby zachowanych zabytków z czasów Rusi Kijowskiej, a zwłaszcza okresu tak zwanego ukraińskiego baroku miasto jest na drugim miejscu po stolicy Ukrainy. Konkurentem dla niego, poza Kijowem, może być jeszcze tylko Lwów. Mimo to turystów się tu prawie nie spotyka, podobnie jak w Nowogrodzie Siewierskim i na sąsiedniej ziemi siewierskiej. Szkoda. To jeden z najładniejszych zakątków Ukrainy! (zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_Świętych_Borysa_i_Gleba_w_Czernihowie, https://uk.wikipedia.org/wiki/Новгород-Сіверський#/media/Файл:Новгород-Сіверський_—_Петропавлівська_церква.jpg)