Polesia czar – opowieść o krainie bagien i rzek

Prypeć na Polesiu w okolicach dawnych Dereszewicz i dwór Pusłowskich w Pieskach na rysunku Napoleona Ordy

          To opowieść o magicznej, pełnej tajemnic i uroku, kryjącej wiele niespodzianek, ziemi poleskiej. Kraina bagien i moczarów przyciąga, jak w słowach piosenki o dzikich kniejach, swoim czarem, przywołuje niesamowite zdarzenia z bliższej i dalszej historii. Słuchając opowieści, poznacie mało znane dzieje, niezwykłe zakątki i spotkacie ciekawych mieszkańców. Czy można tam jeszcze znaleźć pryklady i naruby, napotkać zabłąkane duchy, odnaleźć zapomniane historie? To kraina Marii Rodziewiczówny, Tadeusza Reytana, Napoleona Ordy i tylu innych. Ziemia poleska z jej wspaniałymi lasami, rzekami, jeziorami i bagnami wciąż przyciąga miłośników historii i przyrody.

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaski_(rejon_bereski))

Następny wpis

Dźwięki kresowej muzyki: Ogiński, Karłowicz, Moniuszko…

wt. maj 12 , 2020
          Kto dzisiaj pamięta, że Michał Kleofas Ogiński związał swoje losy z Kresami? A to, że Stanisław Moniuszko miał swoją „małą ojczyznę” na ziemi mińskiej i w mieście nad Wilią? Kogo powiązały polskie Tatry z Kresami i jak łączy się niemeński nurt z Emilem Młynarskim? Ilu jeszcze muzyków wydała kresowa ziemia? Juliusz Zarębski, Mikołaj Gomółka i grający na bajanie Czesław Wydrzycki, znany powszechnie jako Czesław Niemen… Zapraszam na opowieść o wschodnich korzeniach polskiej muzyki. (zdjęcie archiwalne: https://be.wikipedia.org/wiki/Мечыслаў_Карловіч)