Poeci na Kresach: Syrokomla, Miłosz, Iłłakowiczówna, Wolska, Gosławski…

Borejkowszczyzna, kamienny stół Ludwika Władysława Kondratowicza, znanego jako Władysław Syrokomla, stojący koło domu w którym mieszkał z żoną i synem oraz Maryla Wolska, młodopolska poetka tworząca pod pseudonimem Iwo Płomieńczyk i Maurycy Gosławski, walczący między innymi w powstaniu listopadowym

          Który z wymienionych poetów jest związany z pięknym Stanisławowem? Którego losy zawiodły do dalekich Inflant, a kogo w Beskidy Skolskie? Kim był „wiejski lirnik”, z którym łączymy nazwę podwileńskiej miejscowości Borejkowszczyzna? Gdzie na Litwie pamięta się o Czesławie Miłoszu? Który z nich walczył w partyzantce Zaliwskiego? Ta ziemia wydała wielu poetów i pisarzy. To opowieść o zaledwie kilku, chociaż twórczość wielu innych też przenosi nas w ich rodzinne strony, w „świat przeszły dokonany” i  zachwyca.

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maryla_Wolska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Gosławski)

Następny wpis

Miejsca sławy i chwały – kresowe czasy Jarosława Iwaszkiewicza

pon. sie 17 , 2020
          Ukraina to „kraj lat dziecinnych” urodzonego w Kalniku koło Illiniec Jarosława Iwaszkiewicza. Stąd wyjechał w 1918 roku, mając 24 lata, a więc całe dzieciństwo i młodość przeżył na Kresach, nad Sobem, ucząc się i stawiając pierwsze kroki na drodze ku przyszłej karierze literackiej. W swoich utworach zachował pamięć stepów, malowniczych wąwozów, chutorów, folwarków, majątków i dworów. Tę Ukrainę z przełomu XIX i XX wieku, którą jeszcze wiele łączyło z wiekami poprzednimi. Jakie były widoki jego dzieciństwa i co zmieniło się tu? (zdjęcie wyróżniające: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosław_Iwaszkiewicz)

Możesz polubić