Pińszczyzna – kraina u wrót Polesia

Pińsk, pomnik budowniczych drogi bitej oraz widok rzeki i miasta w drugiej połowie XIX wieku

          Ziemia pińska to dawna kraina zamieszkiwana przez Poleszuków, pełna kniej, moczarów i leniwie płynących rzek, tworzących szerokie rozlewiska. To kraj Marii Rodziewiczówny, Napoleona Ordy… Co pozostało z dawnej świetności miasta nad Piną? Czy zachowano tam pamięć przeszłości? Przetrwały jakieś zabytki? Co zburzono w ostatnim czasie? Jak działa Muzeum Poleskie? Czym wyróżniali się mieszkańcy tych ziem? Gdzie dobijały statki pasażerskie płynące z Czarnobyla? Na te i wiele innych pytań odpowiem, opowiadając historię tej ziemi i mówiąc o jej równie ciekawej teraźniejszości.

(zdjęcie archiwalne: https://be.wikipedia.org/wiki/Пінск)

Następny wpis

Polskie ślady w Odessie

czw. maj 21 , 2020
          Przyjechał tu Adam Mickiewicz, tu mieszkała rodzina Potockich. To tu Juliusz Machulski nakręcił jedną ze swoich najbardziej znanych komedii „Deja Vu”, której bohaterowie mieszkają w tutejszym eleganckim hotelu „Bristol”, ścigają się wokół pałacu Woroncowych i na sławnych Schodach Potiomkinowskich. Ale Odessa to też zapomniany stary cmentarz katolicki, polscy architekci i magnaci oraz turyści, którzy odwiedzają dzisiaj to zdobne „czarnomorską” secesją miasto i okoliczne limany. Nad największym z nich, Dniestru, leży winnica Szabo, założona przez… Szwajcarów, ale to już inna opowieść! (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Potocki)