Piękno kresowej ziemi

Łąki nad Dzisną oraz XVIII-wieczny plan dziśnieńskiego zamku zbudowanego na Wyspie Batorego leżącej w zakolu rzeki (obecnie widoczny tylko zarys wału obronnego)

          Dzisna, choć liczy tylko 178 kilometry, to przemierza dwa państwa – Litwę, gdzie wypływa z jeziora o tej samej nazwie i Białoruś, uchodząc tam do Dźwiny w pobliżu miasta o… tej samej nazwie! Jej koryto w górnym biegu ma charakter zalewowy, pozostała jego część jest podmokła tworząc rozlewiska. Dziś można podziwiać piękno przyrody, ale dawniej tak trudne tereny stwarzały dogodne warunki do obrony, stąd już w 1563 roku ukończono budowę zamku w Dziśnie, który niewiele lat później był ośrodkiem koncentracji wojsk Stefana Batorego podczas wojny z Iwanem Groźnym.

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzisna_(miasto))

Następny wpis

Ukraińska Arkadia

wt. paź 13 , 2020
          Sławna Zofiówka, leżąca na obrzeżach Humania, to była fantazja nieomal magnacka, której realizacja kosztowała podobno w ciągu dziewięciu lat (1796–1805) ponad 15 milionów polskich złotych. Założona dla jednej kobiety – Zofii Potockiej, dostała też jej imię. Parkiem zachwycało się wielu twórców. Jej uroki opiewali słowem Stanisław Trembecki w poemacie „Sofijówka” i Julian Ursyn Niemcewicz w „Podróżach historycznych”, malował ją szkocki artysta William Allan oraz Napoleon Orda. Mniej dbano o to ogromne założenie parkowe w czasach władzy sowieckiej, ale dzisiaj znowu można podziwiać je w ponownym rozkwicie. (zdjęcie archiwalne Zofii Wittowej, de domo Glavani, secundo voto Potockiej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Potocka)