Opowieść o Wileńszczyźnie

Okolice Oszmiany – widok współczesny oraz Dzisna, pomnik Józefa Piłsudskiego przed szpitalem powiatowym – zdjęcie sprzed 1939 roku oraz z roku 2015

          Wileńszczyzna, dzisiaj podzielona między Litwę a Białoruś, skrywa wiele pamiątek przeszłości, zapomnianych opowieści o sławnych i tych mniej znanych bohaterach, o których warto pamiętać. Kto dzisiaj zna dzieje obrony obrony Dzisny we wrześniu 1939 roku? Kto pamięta o mieszkańcach Kochaczyna, a szczególnie o jednym – Tomaszu Zanie-Promienistym i polskich pamiątkach w Smolanach? To też opowieść o zaściankach, o tych sławnych i tych mniej znanych malarzach, o malowniczych rzekach i tajemniczej krainie jezior na Brasławszczyźnie…

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzisna_(miasto))

Następny wpis

Znane i nieznane kresowe cmentarze

wt. maj 12 , 2020
          Przywołajmy wspomnienie o miejscach szczególnych na dawnych Kresach Rzeczypospolitej – o starych, znanych i tych mniej funkcjonujących w naszej świadomości, cmentarzach. Jednym tchem wymieniamy: Rossę, Łyczaków, ale zapominamy o mińskiej Kalwarii, Polskim Cmentarzu w Żytomierzu, grodzieńskiej farnej nekropoli na Pohulance, cmentarzu Bajkowa w Kijowie i tylu innych – małych, często zapomnianych, żyjących tylko w pamięci bliskich tych, którzy pozostali na tej pięknej kresowej ziemi lub urodzili się jako ich potomkowie. A przecież w Wilnie i Lwowie, Stryju i Świętobrości, na Polesiu, Wołyniu i Podolu znajdziemy kolejne nekropole, o których również należy pamiętać…