Opowieść o miejscach i ludziach z ziem ukrainnych Rzeczypospolitej

Domy na Przełęczy Użockiej – widok współczesny, przedwojenne Halicz i Charków (zaułek i most Kupeczeskiego, katedra Zwiastowania) oraz Biała Cerkiew w czasie pożaru miasta w 1941 roku

          Kiedy myślimy o polskich pamiątkach na Ukrainie, to przede wszystkim mamy w pamięci Lwów, Łuck, Tarnopol, czyli miejsca na Ukrainie tej bliższej, geograficznie. Warto wyruszyć na wędrówkę po naszych śladach na ziemie leżące w dawnym województwie stanisławowskim, na ziemi żytomierskiej i kijowskiej. Odwiedźmy stary Halicz, porcelanową Baranówkę czy Białą Cerkiew. Tam też pozostało wiele po rodakach. Nie zapominajmy też o Besarabii, Zakarpaciu i Zadnieprzu o Białogrodzie nad Dniestrem, Sewerynówce, Zaporożu czy Charkowie. Na tych terenach nadal żyją Polacy i wciąż można znaleźć tam wiele pamiątek przeszłości.

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Halicz_(miasto); https://uk.wikipedia.org/wiki/Собoрний_узвiз_(Хaрків); https://pl.wikipedia.org/wiki/Biała_Cerkiew)

Następny wpis

Suvalkija

wt. lip 7 , 2020
          Nie chodzi o tereny leżące po naszej stronie granicy, a pozostające w granicach państwa litewskiego, na południe i zachód od Niemna, które Litwini nazywają Zaniemeniem lub Suvalkiją (po polsku, jak i u nas: Suwalszczyzna) właśnie. Traktują go jako jeden z czterech (obok Żmudzi, Auksztoty i Dzukiji) regionów historyczno-etnograficznych kraju. Związanych z nim jest wiele ciekawych historii o żydowskich, litewskich czy polskich mieszkańcach. Z Kibart pochodzą Emil Młynarski i Isaak Lewitan. Znajdziemy tam stare pałace i dwory, odwiedźmy Kirsnę-Ostrów, Szukle czy Iłgów… Wymieniać można długo. (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kibarty)