Obrazki z Wileńszczyzny

Ejszyszki, XIX-wieczny kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i utworzona w 2009 roku kwatera żołnierzy Armii Krajowej – widok z wiosny 2010 roku oraz ulica Wileńska – widok z lat 1915-1917
Soleczniki Wielkie, pałac Wagnerów, w którym Adam Mickiewicz miał się dowiedzieć, że ukochana Maryla wyszła za mąż za hrabiego Puttkamera i kamień ku czci wieszcza – widoki z około 1915 roku i wiosną 2010 roku

          Aby poznać dawną stolicę Wielkiego Księstwa Litewskiego potrzeba kilku dni. Tyle tam świątyń, pałaców, pomników i polskich śladów. Ale i tygodnia będzie mało, aby zjeździć ziemię wileńską i auksztocką nad Żejmianą oraz Wilią, zobaczyć lasy zułowskie, zapoznać się z dziejami tego skrawka kresowej ziemi, leżącej dzisiaj w granicach Republiki Litewskiej. Marszałek Józef Piłsudski, malarka Anna Krepsztul, rodzina Zanów, Anna Maria Pietruszyńska, czyli Hanka Ordonówna, powstańcy styczniowi pod wodzą Ludwika Narbutta, Tyszkiewiczowie i tylu innych żyło w tych stronach. Pozostawili swoje wspomnienia, opowieści i historie do wysłuchania których zapraszamy w tej opowieści.

Ordonka w filmie „Szpieg w masce”, drugi w którym zagrała, będąc żoną hrabiego Michała Tyszkiewicza oraz Święciany, dom w którym, według legendy, w 1812 roku przebywał cesarz Napoleon – widok z 1938 roku (Biblioteka Narodowa. DŻS XII 8b/p.86/35. Poczt.10590)

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ejszyszki, ,  https://lt.wikipedia.org/wiki/Švenčionys, https://pl.wikipedia.org/wiki/Soleczniki, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanka_Ordonówna)

Następny wpis

Birże to nie tylko Wołodyjowski

czw. paź 15 , 2020
          Birże kojarzą się głównie z powieścią Henryka Sienkiewicza „Potop”. Właśnie tu miał zginąć „Mały Rycerz”, Michał Wołodyjowski wraz z towarzyszami, do czego fortelem nie dopuścił Imć Pan Zagłoba. Miejsce to kojarzy się z zamkiem wzniesionym przez, niegdyś możny, ród Radziwiłłów, ale przecież wznosi się tu również pałac Tyszkiewiczów, co jest już mniej znane. Poza tym wokół miasta można jeszcze odnaleźć wiele pozostałości dawnych siedzib ziemiańskich, tych bardziej i tych mniej zamożnych. Domy te, dwory i pałace zamieszkiwali ludzie, którzy pozostawili tam swoje historie. Było wśród nich wielu Żydów, których ślady można dzisiaj odnaleźć głównie na cmentarzach lub w opustoszałych […]