Na szerokim Podolu

Strypa wpadająca do Dniestru oraz chutor na XIX-wiecznym obrazie Konstantyna Kryżyckiego

          Podolska kraina ma w herbie słońce. To ogromny teren, przez który przebiegały szlaki handlowe, przemieszczały się wojska tureckie, kozackie, mołdawskie i tatarskie czambuły idące w głąb Rzeczypospolitej. To tu przywędrowali osadnicy z Mazowsza i innych części Polski w poszukiwaniu żołnierskich przygód, lepszego losu, ziemi i własnego kąta. Zapraszam na opowieść o tej niezwykłej krainie, o ziemi: tarnopolskiej, winnickiej, o okolicach Kamieńca Podolskiego, Płoskirowa i Baru. Powędrujemy wzdłuż Dniestru, Bohu i innych podolskich rzek. Przypomnimy postaci i zdarzenia z odległej i tej bliższej historii. Te znane, ale i takie, o których zapewne niewielu słyszało, bo „na szerokim Podolu” działo się wiele…

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chutor)

Następny wpis

Tatarzy na Kresach

niedz. maj 17 , 2020
          Dawne ziemie Rzeczypospolitej zamieszkiwali ludzie różnych nacji i wyznań. Wśród nich byli Tatarzy, którzy osiedlali się tam dobrowolnie, przywożąc swoje obyczaje, tradycje, religię i kuchnię. Dali tej ziemi wybitnych synów, żołnierzy czy architektów. Byli też tacy, którzy przybywali jako nieproszeni „goście”, biorąc jasyr, niszcząc wioski i miasteczka. Czy ślady ich obecności można jeszcze dzisiaj odnaleźć? Czy ich szlakami może poprowadzić wieszcz? Co pozostało z tego kresowego „Orientu”? (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_w_Nowogródku))