Na Laudzie – szlakiem Miłosza, Sienkiewicza, Wańkowicza…

Świętobrość, cmentarz przy kościele, w którym ochrzczono Czesława Miłosza

          Lauda to kraina rozsławiona przez Henryka Sienkiewicza w powieści „Potop”. Warto sprawdzić, co pozostało po wielkiej przeszłości tej ziemi. Powędrujmy po niej także szlakiem Melchiora Wańkowicza, Czesława Miłosza, Kornela Makuszyńskiego, polskich powstańców i tropem współczesności tej ziemi, tak bardzo mocno zapisanej w naszej historii. Do dziś przetrwały tam zaścianki, dawne pieśni i zwyczaje. To tam stare kapliczki przeplatają się z obrazami literackimi, które można znaleźć nie tylko u polskich pisarzy, ale i u litewskich, związanych z ziemią żmudzką, na której leży historyczna Lauda.

Następny wpis

Kresowe dziewczyny: Krahelska, Skirmunttówna, Wereszczakówna…

niedz. maj 17 , 2020
          Kim była pani Anna Krepsztul? Co pamiętała babcia Stasia z Puszczy Wojskiego? Co pozostało po sławnej Maryli, ukochanej wieszcza, gdzie jest grób Emilii Plater? Kresy to śpiewająca Ordonka i pisząca Zofia Wańkowiczówna, dziewczyna ze szpitala w Cichiniczach, a także kuzynka Józefa Konrada Korzeniowskiego utrwalonego na kartach światowego pisarstwa jako Joseph Conrad. Kto wie kim była strażniczka kresowych stanic i lwowska aktorka, piękna Bitynka, a kim tragiczna Gertruda Komorowska. Tam żyły zwykłe niewiasty podolskie i niezwykła Barbara z Radziwiłłów. O nich będzie ta opowieść… (Tomasz Łosik–Władysław Bełza „Album pamiątkowy Adama Mickiewicza”, 1889; https://be.wikipedia.org/wiki/Марыля Верашчака)