„Litwo, ojczyzno moja…”

Zaosie, Muzeum Adama Mickiewicza – widok współczesny oraz Tuhanowicze (obecnie pod nazwą Korczowa) na rysunku Napoleona Ordy z 1876 roku

          Największy z wieszczów, Adam Mickiewicz, urodził się w Wielkim Księstwie Litewskim, na dzisiejszej ziemi białoruskiej, być może w Zaosiu, a może Nowogródku, w którym spędził najmłodsze lata. W obu tych miejscowościach działają dzisiaj poświęcone poecie muzea. Jego ziemia to również dzisiejsza Litwa. Tam, w Wilnie, studiował na uniwersytecie, w nieodległym Kownie pracował. Na tamtej ziemi pisał, marzył nad Świtezią, kochał w Tuhanowiczach i uczestniczył w obrzędzie dziadów w Solecznikach. Poznajmy legendy i prawdziwe historie o tym co, „… wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”.

(fragmenty utworów Adama Mickiewicza: poemat epicki „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie” oraz wiersz „Do M…”; zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Korczowa_(Białoruś))

Następny wpis

Szlakiem Stanisława Vincenza na połoninach

wt. lip 7 , 2020
          Czarnohora, Czeremosz, Pop Iwan, Dzembronia, Krzyworównia, Szpyci – te nazwy przyciągają egzotycznym brzmieniem. Nie znajdziemy ich na mapie Tatr. Są w ukraińskiej części Karpat. Jeszcze bardziej tajemniczo brzmią tytuły poszczególnych części wielkiej epopei huculskiej Stanisława Vincenza: „Barwinkowy wianek”, „Zwada”, „Prawda starowieku”, „Listy z nieba”. Tak jak te góry, zapowiadają przygodę, która poprowadzi w głąb wierzeń, tradycji i zwyczajów Hucułów. Powędrujmy na dalekie połoniny z bohaterami powieści i zobaczmy, co pozostało ze świata pisarza, który tak ukochał swoją rodzinną Czarnohorę. (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Huculszczyzna)