Kijów po polsku

Kijów, pomnik Fryderyka Chopina – widok współczesny i szyld kijowskiej drukarni Leona Idzikowskiego na zdjęciu z około 1900 roku
Ulice Wielka Włodzimierska i Kreszczatik – widok z 7 i 9 maja 1920 roku (wyprawa kijowska w wojnie polsko-bolszewickiej)

          Po Bożym Narodzeniu 1858 roku Leon Idzikowski założył w Kijowie firmę księgarską i wydawniczą z siedzibą przy reprezentacyjnej ulicy Kreszczatik, pod numerem 29. Z czasem firma rozrosła się choć, jej twórca prowadził działalność zaledwie przez siedem lat, gdyż w wieku 38 lat zmarł. Spoczął na cmentarzu Bajkowa, a firmę aż do lat 1897 roku prowadziła dalej, i to z sukcesami, jego żona Hersylia, a po niej (do roku 1920) ich syn, Władysław. To tylko jeden z polskich śladów w ukraińskiej stolicy – wydawcy między innymi zapisów nutowych dzieł Fryderyka Chopina oraz dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej czy Henryka Sienkiewicza. Chwalebne ślady swojego życia zostawili tu jeszcze Wilhelm Kotarbiński, Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisława Wysocka, Janusz Korczak…

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Idzikowski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawa_kijowska_(1920), https://pl.wikipedia.org/wiki/Chreszczatyk)

Następny wpis

Fascynująca Odessa

pt. paź 30 , 2020
          Odessa jest miastem, za którym się tęskni. Po niej warto się szwendać, zaglądać w każdą boczną uliczkę, bo nigdy nie wiadomo, na co można natrafić za rogiem. Odessa to nie tylko stary, zabytkowy, port i kurort. To przede wszystkim piękne, zabytkowe miasto. Można tu wędrować ścieżkami naszych rodaków, rosyjskich poetów, żydowskich mieszkańców Mołdawianki, Greków, Ormian… (zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Ajwazowski, https://ru.wikipedia.org/wiki/Одесса)