„I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem / Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.”

Jezioro Kromań – widok współczesny i z 1923 roku oraz kościół w Derewnie, znajdującym się na obrzeżach puszczy – rysunek B. Tomaszewicza z 1898 roku. Świątynię ufundował w 1590 roku Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”, ówczesny właściciel tych ziem

          Tak uwiecznił Adam Mickiewicz koncert Wojskiego, odegrany gdzieś w ostępach Puszczy Nalibockiej, kończący polowanie na niedźwiedzia. Ten kompleks leśny położony na zachód od Mińska, to także wielka historia walk polskich partyzantów w czasie II wojny światowej, ale dla nas, dziś, to pokryta bagnami, puszcza, w której szczęśliwiec zobaczy bobrowe żeremia i walki jeleni, napotka brodzącego w puszczańskich mokradłach łosia, a pechowiec natknie się na misia zdążającego gdzieś w stronę śródpuszczańskiego jeziora Kromań. Ta Radziwiłłowska puszcza, czasem literacko nazywana Wojskiego, to także ludzie i ich historie, często tragiczne, czasem owiane legendami, a kiedy indziej wzruszające, ale zawsze niezwykle ciekawe. Takich polowań dziś już nie ma, ale dawniej, gdy grały rogi myśliwych, to
         „… szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
         Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,
         Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu!”

(fragmenty z Księgi IV „Pana Tadeusza”Adama Mickiewicza; zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kromań; https://pl.wikipedia.org/wiki/Derewno)

Następny wpis

Trzech wieszczów i Kresy

wt. lip 7 , 2020
          Adam Mickiewicz był niewątpliwie tym najsłynniejszym kresowym poetą, którego imię nierozerwalnie jest związane z Nowogródkiem, Wilnem i Kownem. Juliusz Słowacki to piękna historia nie tylko Krzemieńca, ale i tych mniej znanych śladów poety na Ukrainie. Zygmunt Krasiński spędzał letnie wakacje u babki, matki ojca, na dalekim Podolu. Oglądał ukraińskie czarnoziemy, bujną przyrodę i ruiny zamków, które zapełnił duchami swoich bohaterów. Dawne Kresy to wielka historia polskiej literatury romantyzmu. (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kowno)