Głębokie – dwa miasta w jednym

Głębokie, widoki współczesne oraz ulica Zamkowa na początku XX wieku i w czasach okupacji hitlerowskiej

          W niewielkich kresowych miasteczkach jest coś nieuchwytnego, coś, co ocalało z przeszłości – to atmosfera. Drzemie w zaułkach i uliczkach, załomach murów, ruinach, wykopach archeologicznych odkrywających skomplikowaną, nawarstwioną przez stulecia tkankę miejskości. Można ją gdzieniegdzie odczytać na starych szyldach, usłyszeć w dźwięku kościelnego dzwonu, zwołującego wiernych na wieczorną mszę, w spokoju i zadumie przechodniów, zdążających do domów po pracowitym dniu. Każde miasteczko to fragment jakiejś historii. Ludzie tutaj znają się, dużo o sobie wiedzą. I chociaż nie dzieje się nic szczególnego, nie przyszedł na świat nikt znany, to jednak wszyscy są dumni z tego miejsca, i życzliwi, chcąc pokazać ten swój mały świat, gdzie dzieją się rzeczy zwykłe, ale może właśnie dlatego ważne i ciekawe. O takich miejscach mówi się tu „zacofana głubinka”. Jedną z nich jest Głębokie, białoruskie miasto wspominane w dokumentach już w 1414 roku, które Czesław Miłosz nazwał „Polarną Gwiazdą”. Ładnie, i niech tak zostanie.

Głębokie, kościół Trójcy Świętej, jeden z niewielu na Białorusi działających nieprzerwanie od czasu ufundowania (ten w pierwszej połowie XVII wieku przez Józefa Korsaka, wojewodę mścisławskiego) – widok współczesny oraz w XIX wieku i w 1939 roku
Berezwecz, fasada nieistniejącego (rozebranego z rozkazu władz świeckich na cegłę w 1949 roku) kościoła śś. Apostołów Piotra i Pawła – widok z lat 30. XX wieku oraz były klasztor Bazylianów, który w latach 1928-1939 był siedzibą sztabu pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Głębokie”, od wybuchu II wojny do czerwca 1941 roku więzieniem NKWD, jednym z największych na ziemiach zajętych przez ZSRR, a w czasach okupacji hitlerowskiej obozem dla radzieckich jeńców; obecnie nadal pełni rolę miejsca odosobnienia, ale pod zarządem władz białoruskich – fragment zabudowań klasztornych (po prawej) na zdjęciu Jana Bułhaka z lat 30. XX wieku i ta sama część budowli współcześnie

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Głębokie_(miasto), https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Trójcy_Świętej_w_Głębokiem, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Świętych_Apostołów_Piotra_i_Pawła_i_klasztor_Bazylianów_w_Berezweczu)

Następny wpis

Wilno – pomnik z podobiznami dziadka i wnuczka, wzniesiony obok cerkwi Piatnickiej, nawiązuje do tradycyjnej opowieści o chrzcie Abrama Hannibala, pradziadka Aleksandra Puszkina, w którym asystował Piotr I, jako że przyjmujący go był carskim ulubieńcem – z racji mądrości i odwagi – ale i byłym niewolnikiem, któremu monarcha nadał również szlachectwo

wt. lis 10 , 2020
(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Abram_Hannibal, https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Puszkin)