Dźwięki kresowej muzyki: Ogiński, Karłowicz, Moniuszko…

Iłgów, modrzewiowy dwór Emila Młynarskiego i fragment zapisu nutowego Mieczysława Karłowicza

          Kto dzisiaj pamięta, że Michał Kleofas Ogiński związał swoje losy z Kresami? A to, że Stanisław Moniuszko miał swoją „małą ojczyznę” na ziemi mińskiej i w mieście nad Wilią? Kogo powiązały polskie Tatry z Kresami i jak łączy się niemeński nurt z Emilem Młynarskim? Ilu jeszcze muzyków wydała kresowa ziemia? Juliusz Zarębski, Mikołaj Gomółka i grający na bajanie Czesław Wydrzycki, znany powszechnie jako Czesław Niemen… Zapraszam na opowieść o wschodnich korzeniach polskiej muzyki.

(zdjęcie archiwalne: https://be.wikipedia.org/wiki/Мечыслаў_Карловіч)

Następny wpis

Na Laudzie – szlakiem Miłosza, Sienkiewicza, Wańkowicza…

niedz. maj 17 , 2020
          Lauda to kraina rozsławiona przez Henryka Sienkiewicza w powieści „Potop”. Warto sprawdzić, co pozostało po wielkiej przeszłości tej ziemi. Powędrujmy po niej także szlakiem Melchiora Wańkowicza, Czesława Miłosza, Kornela Makuszyńskiego, polskich powstańców i tropem współczesności tej ziemi, tak bardzo mocno zapisanej w naszej historii. Do dziś przetrwały tam zaścianki, dawne pieśni i zwyczaje. To tam stare kapliczki przeplatają się z obrazami literackimi, które można znaleźć nie tylko u polskich pisarzy, ale i u litewskich, związanych z ziemią żmudzką, na której leży historyczna Lauda.