Druskienniki nad Niemnem – solankowe uzdrowisko od 1794 roku!

Druskienniki, stary dom zdrojowy, park i pijalnia wód – widok współczesny
Druskienniki na XIX-wiecznym obrazie Napoleona Ordy i Józef Piłsudski z adiutantem, pułkownikiem Marcinem Woyczyńskim, koło mostu nad Rotniczanką w drodze do willi „Poganka” – widok z 1929 roku

          Kronikarze podają, że książęta litewscy zbudowali przy ujściu Rotniczanki drewniany zamek, aby powstrzymać najazdy Krzyżaków. Według niemieckiego dziejopisarza, Piotra z Dusburga, ci, pod wodzą wielkiego komtura Henryka von Plotzke przybyli zbrojnie w okolicę dzisiejszych Druskiennik w 1312 roku, szukając zemsty za wyprawę księcia Witenesa na Warmię. Duisburg podaje, że było to w lipcu i, że Krzyżacy zdobyli wówczas, oprócz druskiennickiego, jeszcze dwa zamki na Litwie, których załogi zgładzili, a 700 Litwinów wzięli do niewoli. Tak działo się dawno temu, a jak to się stało, że to nadniemeńskie miasto stało się znanym uzdrowiskiem? Kto tu przyjeżdżał? Jakie są jego nowsze dzieje?

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Druskieniki)

Następny wpis

Litewska Jerozolima

czw. lis 5 , 2020
          Kiedy dzisiaj wędrujemy żydowskimi śladami miasta, których już prawie nie ma, przypominają się opowieści ludzi, tutaj stawiających opór najeźdźcy, opisy burzonych synagog i domostw. Dawniej żydowska dzielnica w Wilnie obejmowała tereny pomiędzy ulicami Niemiecką, Zawalną a Mickiewicza. Do naszych czasów przetrwało kilka z nich: Gaona, Szklana, czy Końska, a z licznych synagog ocalała zaledwie jedna. Zniszczono żydowskie cmentarze na Antokolu i Rybakach. Wędrówka wąskimi, krętami uliczkami i zaułkami dostarcza wielu wzruszeń. Można zaglądać na ciemne podwórka I przechodzić pod niskimi, kamiennymi łukami domów, w których czas zatrzymał się na moment. Odnosi się wrażenie, że za chwilę wybiegnie za szmacianą […]