Bohatyrowickie źródło mocy

Bohatyrowicze, mogiła założycieli rodu Bohatyrowiczów, Jana i Cecylii oraz Miniewicze – widok na Niemen poniżej mogiły powstańców 1863 roku i jedna z jego pobliskich odnóg

          W 1887 roku Eliza Orzeszkowa kolejny raz przyjechała na lato nad Niemen, do Miniewicz. Nieco wcześniej powrócił tam z Syberii ich właściciel, Jan Kamieński z żoną i córkami. Na zesłaniu znalazł się, ponieważ jeden z okolicznych chłopów wydał, że w czasie powstania styczniowego był cywilnym naczelnikiem tamtejszego powiatu. Gdy Kamieńscy znaleźli się z powrotem w rodzinnych stronach ich młodsza córka, Stasia, wyszła za mąż za szlachcica zagrodowego, Klemensa Strzałkowskiego z Bohatyrowicz. Tym samym ich miłość stała się kanwą dla powieści „Nad Niemnem”, Klemens pierwowzorem Andrzeja Korczyńskiego, a jego ojciec – Benedykta.
         Małżeństwo Strzałkowskich doczekało się dwójki dzieci. Córka, Zofia, jako jedną z warszawskich Nazaretanek podczas wojny sprowadziła z Białorusi do Polski bratową z jej synem, w czym pomogła Aldona Dzierżyńska, siostra Feliksa. Natomiast syn, Kazimierz pozostał przy ojcu, jednak 26 października 1939 roku zostali aresztowani i znaleźli się w Kwasówce, skąd już nie wyszli żywi… Spoczęli w rodzinnym grobowcu w Łunnie.
         To opowieść o zadziwiających losach ludzi znad Niemna i „Nad Niemnem”.

Następny wpis

Poeci na Kresach: Syrokomla, Miłosz, Iłłakowiczówna, Wolska, Gosławski…

pon. sie 17 , 2020
          Który z wymienionych poetów jest związany z pięknym Stanisławowem? Którego losy zawiodły do dalekich Inflant, a kogo w Beskidy Skolskie? Kim był „wiejski lirnik”, z którym łączymy nazwę podwileńskiej miejscowości Borejkowszczyzna? Gdzie na Litwie pamięta się o Czesławie Miłoszu? Który z nich walczył w partyzantce Zaliwskiego? Ta ziemia wydała wielu poetów i pisarzy. To opowieść o zaledwie kilku, chociaż twórczość wielu innych też przenosi nas w ich rodzinne strony, w „świat przeszły dokonany” i  zachwyca. (zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maryla_Wolska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Gosławski)