W literaturze i sztuce

         „Poeci przeszli tamtędy,
         Zmienili ziemię w legendy,
         Gdzie spojrzeć, tam wschodzą słowa,
         Gdzie dotknąć, tam harfa jęknie…”

          Poeci i pisarze, malarze i muzycy… Było ich wielu, związanych z kresową ziemią: Syrokomla, Siemiradzki, Miłosz, Vincenz, Wańkowicz, Karpiński, Weyssenhoff, Gałczyński, Czarnyszewicz, trzech wieszczów… A sztuka? Wiwulski, Damel, Ruszczyc, Szymanowski, malarze związani z ziemią huculską… Wymieniać można długo. Powędrujmy ich szlakami malarzy na Podole, Wileńszczyznę, Kijowszczyznę, Żmudź… Słowem – na dawne Kresy.

(fragment wiersza Stanisława Balińskiego „O kraju mój”)