Szkolne wycieczki po Kresach

          Kresy to jeden z najciekawszych regionów europejskich, bogatych swoją historią i losami ludzi. To także pamiątki kultury materialnej oraz duchowej, które pozostawili ich mieszkańcy. Poznając naszą przeszłość, myślmy o teraźniejszości i przyszłości, aby rozmawiać oraz nawiązywać nowe relacje w nowych czasach politycznych i gospodarczych.
          Zapraszamy na wspólne kresowe opowieści prezentowane w ramach lekcji historii, języka polskiego i historii sztuki. Każdy znajdzie w nich cząstkę historii własnej rodziny, pozna tych, którzy współtworzyli naszą Ojczyznę i świat tych, którzy na kresowych ziemiach mieszkają nadal. Kresy to też zachwycająca architektura i wspaniała przyroda. Poznanie wszelkich aspektów kresowych ziem buduje tożsamość i pozwala rozumieć naszych wschodnich sąsiadów.


PROPOZYCJE PRELEKCJI NA LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


PROPOZYCJE PRELEKCJI NA LEKCJE HISTORII DLA KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


PROPOZYCJE PRELEKCJI NA LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH


PROPOZYCJE PRELEKCJI NA LEKCJE HISTORII DLA KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH


PROPOZYCJE PRELEKCJI NA LEKCJE HISTORII SZTUKI DLA KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH