Świat, który nie zginie

         „Choć jej granice znajdziesz na mapach,
         Ale o treści, co je wypełnia,
         Powie ci tylko księżyca pełnia
         I mgła nad łąką, i liści zapach.
         Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
         W niewymierzonej krainie leży.
         Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
         Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.”

          Odwiedzając kresowe ziemie warto szukać śladów polskiej obecności na tych terenach, poznawać wspólną historię i kulturę, szlaki literackie i muzyczne oraz architekturę i krajobrazy. Trzeba też poznawać tych, którzy chronią to wszystko oddając pamięć o naszej bliższej i dalszej przeszłości.

(fragment wiersza Antoniego Słonimskiego „Polska”)