Oblicza polskości

          Polskie ślady na kresowych ziemiach są wszędzie. Najlepiej znane są te we Lwowie, Wilnie, na ziemi grodzieńskiej i brzeskiej – to oczywiste. Ale trzeba ich szukać także na dalekiej i bardzo dalekiej Ukrainie, za Berezyną i Zbruczem, na Żmudzi, w Kijowie i na ziemi charkowskiej, koło Odessy i w dawnych Inflantach. Zapraszamy do ich poznania.