Oferty tematyczne

Oblicza polskości
Polskie ślady na kresowych ziemiach są wszędzie. Najlepiej znane są te we Lwowie, Wilnie, na ziemi grodzieńskiej i brzeskiej – to oczywiste. Ale trzeba ich szukać także na dalekiej i bardzo dalekiej Ukrainie, za Berezyną i Zbruczem, na Żmudzi, w Kijowie i na ziemi charkowskiej, koło Odessy i w dawnych Inflantach. Zapraszamy do ich poznania.

Szkolne wycieczki po Kresach
Kresy to jeden z najciekawszych regionów europejskich, bogatych swoją historią i losami ludzi. To także pamiątki kultury materialnej oraz duchowej, które pozostawili ich mieszkańcy.
Poznając naszą przeszłość, myślmy o teraźniejszości i przyszłości, aby rozmawiać oraz nawiązywać nowe relacje w nowych czasach politycznych i gospodarczych.

Świat, który nie zginie
Odwiedzając kresowe ziemie warto szukać śladów polskiej obecności na tych terenach, poznawać wspólną historię i kulturę, szlaki literackie i muzyczne oraz architekturę i krajobrazy. Trzeba też poznawać tych, którzy chronią to wszystko oddając pamięć o naszej bliższej i dalszej przeszłości.

W literaturze i sztuce
Poeci i pisarze, malarze i muzycy… Było ich wielu, związanych z kresową ziemią: Syrokomla, Siemiradzki, Miłosz, Vincenz, Wańkowicz, Karpiński, Weyssenhoff, Gałczyński, Czarnyszewicz, trzech wieszczów…
A sztuka? Wiwulski, Damel, Ruszczyc, Szymanowski, malarze związani z ziemia huculską…
Wymieniać można długo.