O nas

Marzena Woronow i Katarzyna Węglicka

Katarzyna Węglicka – historyk sztuki, polonistka, doktorantka w Instytucie Sztuki PAN, (otwarty przewód doktorski o rezydencjach w Wielkim Księstwie Litewskim). Autorka 14 książek o tematyce dawnych Kresów (kolejna w druku) bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami oraz licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych, autorka wystaw fotograficznych i wielu nagrań radiowych. Owocem jej kilkuset wyjazdów na dawne Kresy (Litwa, Białoruś, Ukraina) są mnogie przyjaźnie oraz około 80 tysięcy zdjęć z lat 1990-2020. W dorobku ma ponad 200 prezentacji multimedialnych ukazujących ludzi, miejsca, historie i wydarzenia na dawnych Kresach, setki spotkań autorskich w Polsce i za granicą.
Włada wieloma językami: rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, litewskim, angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim; jest tłumaczką książek i artykułów oraz przewodniczką dla organizacji pozarządowych i biur turystycznych.
Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych w kraju i za granicą jako jedna z najlepszych znawczyń tematyki kresowej w Polsce.
Przemierza ukochane ziemie w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Zajmuje się też sztuką Warmii i Mazur oraz ziem rosyjskich. Od lat zbiera też materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji, Szwajcarii i Włoszech.        

Przedszkole publiczne nr 3 w Głogowie we współpracy ze stowarzyszeniem Głogowska Edukacja Kresowa

Fundacja Sąsiedzi – Białystok


Marzena Woronow – z wykształcenia geograf, z zawodu encyklopedystka i redaktorka książek o tematyce historycznej, wojskowej oraz geograficznej. Pracowała w Wydawnictwie Naukowym PWN w Redakcji Transkrypcji i Nazewnictwa Geograficznego oraz jako Sekretarz Wielkiej encyklopedii PWN, a następnie współwłaścicielka – i obecnie właścicielka – oficyny wydawniczej MaDar, współpracująca od wielu lat z wydawnictwami: Arkady, Bellona, De Agostini-Polska i De Agostini-Atlas, Dragon, Edito SA (Genewa–Lozanna), Hachette, Księży Młyn, Larousse, New Media Concept dla koncernu Rzeczpospolita, Publicat, Winged Hussar Publishing (Point Pleasant, New Jersey) oraz prywatnymi zleceniodawcami.
Współautorka książki o tematyce kresowej i wojennej „Listy do Wandy”, o której profesor Norman Davies napisał: Osobiste dokumenty i wspomnienia ożywiają historyczne uogólnienia. Inspiracją do powstania tej kroniki stały się listy, jakie na przekór wieloletniej rozłące polski żołnierz pisał do żony. Rzucają światło tyleż na żołnierską odyseję, jak i na życie osobiste. Książka jest cennym wkładem dla zrozumienia II wojny oraz okresu tuż po jej zakończeniu.