Sońka „Złota Rączka”

piękna, inteligentna i niezwykle sprytna królowa złodziei rodem z Powązek pod Warszawą lub też i z samej Warszawy, Sofia Sołomoniak – kilkakrotnie zamężna, ostatni raz z karcianym szulerem Michelem Bluwsteinem – doczekała się pomnika w Odessie. To ona wymyśliła słynny numer o wdzięcznej nazwie „Guten Morgen”

(zdjęcie archiwalne: https://ru.wikipedia.org/wiki/Блювштеин_Сoфья_Ивaновна)

Następny wpis

Narodzie, do kościoła marsz!

śr. cze 24 , 2020
zadaje się mówić, a właściwie wskazywać ręką towarzysz Włodzimierz Iljicz Lenin, ustawiony w 1958 roku na pomniku na wprost świątyni w białoruskim Brześciu. Świątynia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego nosi adres: plac Lenina 24 (zdjęcie wyrózniające: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лeнин_Владимир_Ильич. Autor Paweł Siemionowicz Żukow (1870-1942), domena publiczna https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1802547)