Przyszły pogromca Turków pod Wiedniem

wraz z bratem Markiem, przed nagrobkiem dziadka, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, zwycięzcy spod Kłuszyna w 1610 roku, gdzie jego 2700 huzarów wraz z 200 piechurami pokonało 30 000 Rosjan wspomaganych przez 5-tysięczny korpus szwedzki oraz dwa lata później – zdobywcy Moskwy; Jan III Sobieski w wyprawie wiedeńskiej w 1683 roku dowodził 70-tysięcznymi siłami, którymi pokonał 140-300 tysięcy (w zależności od źródła) Turków oblegających miasto

„Teofila Sobieska (matka króla Jana II Sobieskiego), z dwoma synami Markiem i Janem, modląca się przy nagrobku hetmana Żółkiewskiego, dziada swojego, w kościele w Żółkwi. (Rysunek wzięty ze współczesnego obrazu, będącego własnością p. Władysława Jasienieckiego w Złotopolu)”
Kolegiata św. Wawrzyńca w Żółkwi – ołtarz główny oraz tablica nagrobna Jana III Sobieskiego i epitafium Żółkiewskich

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski)

Następny wpis

Nazwa rzeki Niewiaża

wt. gru 1 , 2020
według niektórych pochodzi od litewskiego „ne-vėžys“, co znaczy „nierakowa”, chociaż w jej dorzeczu żyło dużo tych skorupiaków, a zdaniem innych od „nevaži“ – „nie jedź”, ponieważ jej nurt uznawano za niezwykle powolny, choć poniżej Kiejdan już w XVI wieku pływały wiosłowe statki handlowe, „bicze” – „vytinės”, wymagające obsługi nawet przez 15 mężczyzn