Pocillator Magni Ducatus Lithuaniae

czyli podczaszy wielki litewski (na ziemiach Rzeczpospolitej: podczaszy wielki koronny – Subpincerna, później Pocillator), dopiero po skosztowaniu trunku z kielicha, podawał go królowi; decydował też o deserach co było wówczas ważne, gdyż przyprawy korzenne były nieraz cenniejsze od złota! Od tego tytułu rozpoczął „karierę polityczną” między innymi późniejszy hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki

Funkcję podczaszego wielkiego litewskiego pełnili między innymi Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, Janusz Antoni Wiśniowiecki i wspomniany Jan Klemens Branicki, ostatni przedstawiciel rodu pieczętujący się herbem Gryf

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Radziwiłł_Rudy,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Antoni_Wiśniowiecki, https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Klemens_Branicki)

Następny wpis

„Wersal Wschodu”

pt. mar 26 , 2021
tak dawniej nazywano XVIII-wieczny kompleks w Podhorcach z pałacem Stanisława Koniecpolskiego w stylu „palazzo in fortezza” wzniesiony – jak zapisał we wspomnieniach hetman – „dla uciech i smacznego odpoczynku po wojskowych trudach i Rzeczypospolitej zabawach”, kościołem św. Józefa i Podwyższenia Krzyża Świętego oraz ogrodami. Budowlę od strony dawnych ogrodów, można zobaczyć w inscenizacji „Potopu”, gdzie reżyser, Jerzy Hoffman, filmował sceny umiejscowione przez Henryka Sienkiewicza na Radziwiłłowskim zamku w Kiejdanach