„Pierzyna”

jako pogardliwe określenie zostało użyte przez Bohdana Chmielnickiego wobec regimentarza wojsk koronnych Dominika Zasławskiego po jego nieudolnym współdowodzeniu w bitwie pod Piławcami w 1648 roku zakończonej sromotną klęską polskiego oręża, które książę, ówczesny starosta łucki i mąż Katarzyny Sobieskiej (siostry Jana, późniejszego króla Polski), zmył z siebie dopiero podczas bitwy pod Beresteczkiem w 1651 roku. Pozostali dowódcy przegranej bitwy z Kozakami i Tatarami, w oczach przywódcy powstania, zasłużyli na miano „Łaciny” – Mikołaj Ostroróg i „Dzieciny” – Aleksander Koniecpolski

Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, opisywany przez mu współczesnych, że „ilekroć co niedorzecznego zrobił, niedołęstwo samo go usprawiedliwiało” oraz fragment kompleksu upamiętniającego bitwę pod Beresteczkiem – widok współczesny

(zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Владислав_Домінік_Заславський-Острозький)

(cytat: Ludwik Kubala „Jerzy Ossoliński”, wydanie z 1924 roku)

Następny wpis

Dapifer Magni Ducatus Lithuaniae i Incisor Lithuaniae

pt. lut 19 , 2021
czyli stolnik wielki litewski i krajczy wielki litewski wraz ze stolnikiem wielkim koronnym (Dapifer Regni) i krajczym wielkim koronnym(Incisor Regni), na dworach królów dawnej Rzeczypospolitej oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego pełnili ważne funkcje (z czasem stały się honorowe). Stolnicy nadzorowali nakrywanie stołów przed największymi uroczystościami państwowymi i religijnymi, a krojczy (niekiedy wraz ze stolnikami) kosztowali podczas biesiad potrawy i napitki nim te trafiły na talerz lub do kielicha władcy (zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Michał_Kazimierz_Radziwiłł_(podkanclerzy_litewski), https://ru.wikipedia.org/wiki/Станислав_Август_Понятовский, https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Klemens_Czartoryski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Radziwiłł_Amor,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Radziwiłł_Piorun https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Radvila_III)