Pępek Europy

czyli geograficzny środek naszego kontynentu znajduje się w miejscowości Bernaty na Litwie. Do takiego wniosku doszedł w 1989 roku naukowiec z Francji i na Kresach nic nie przekona nikogo, że może on być w Suchowoli koło Białegostoku, która, zgodnie z wyliczeniami królewskiego astrologa z 1775 roku, leży na przecięciu linii łączących najdalsze punkty kontynentu

Kresy_MW

Następny wpis

„Pieśń o ojczyźnie”

wt. cze 23 , 2020
Kornela Makuszyńskiego opowiada również o litewskich Burbiszkach, gdzie pisarz mieszkał we dworze Michała i jego żony, poetki, Marii z Wilejszysów Bażeńskich, miejscu przedwojennych spotkań polityków, intelektualistów oraz artystów:         „W tamtej to stronie lud jest zasiedziały,         Jak dąb wieczysty, zasię w jego słojach,         Tysiąc wyczytasz lat żywota chwały,         Serce swe dumnie zahartował w bojach,         Krwią nie inkaustem pisząc swe annały…” Pracował tam również Kazimierz Ulański, autor pomnika Adama Mickiewicza (na zdjęciu) ufundowanego przez właściciela majątku

Możesz polubić