Osiem pokoleń najznamienitszych ludwisarzy

rozpoczęło swą historię w Kałuszu, gdzie w 1808 roku Michał Felczyński otworzył pierwszą w tej części Europy odlewnię dzwonów; jego dzieło kontynuowali czterej synowie, potem grono wnuków z Janem, który uciekając przed działaniami II wojny światowej schronił się w Przemyślu, gdzie po 1945 roku wznowił działalność

Kałusz, grekokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła – widok z 1919 roku. Podczas I wojny światowej, 5 sierpnia 1916 roku, wojska austriackie skonfiskowały pięć starych dzwonów (najstarszy z 1693 roku, najmłodszy z 1876) o masie od 46 do 890 kilogramów. Po zakończeniu działań wojennych Austria przyznała Polsce odszkodowanie, ale nie przekazała pieniędzy, więc w 1919 roku mistrz Jan Felczyński odlał nowe dzwony, które ufundowali sami parafianie; w 1943 roku skonfiskował je niemiecki okupant

(zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Калуш)

(zdjęcie wyróżniające – „Strojenie dzwonu”, fragment grafiki Waltera Shirlawa z 1874 roku: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwon_(instrument)

Następny wpis

„Ojciec polskiej mowy”

wt. gru 1 , 2020
tak nazywa się Mikołaja Reja, który urodził się 4 lutego 1505 roku w Żurawnie pod Haliczem; pierwsze nauki pobierał w Skalbmierzu i Lwowie, do czasu wpisania go w poczet studentów Akademii Krakowskiej, co stało się gdy miał 13 lat! (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Rej)