Od murarza do rzeźbiarza

to kariera Jana Krzysztofa Glaubitza, który w połowie XVIII stulecia wykonał między innymi wspaniały ikonostas do cerkwi Świętego Ducha w Wilnie – widok świątyni z około 1865 roku

zdjęcie archiwalne: (https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kerk_van_de_Heilige_Geest_(Vilnius))

Następny wpis

Stolica litewskich karaimów

wt. cze 23 , 2020
to Troki, gdzie znajduje się czynna do dziś kenesa. Odbudowana po pożarach w początkach XIX wieku, po zakończeniu II wojny światowej, przez kilkadziesiąt lat była jedną w Europie świątynią tego wyznania. Pod koniec XIX wieku osiadł tu Abraham Firkowicz, karaimski duchowny (hazzan), uczony i literat (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karaimi)