„O wielkich niedociągnięciach w propagandzie naukowo-ateistycznej i środkach jej udoskonalenia”

to ustawa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z 1954 roku, na podstawie której sowieckie władze niszczyły obiekty kultu religijnego, między innymi wota na Górze Krzyży koło Szawli

Następny wpis

„Pierzyna”

pt. lut 19 , 2021
jako pogardliwe określenie zostało użyte przez Bohdana Chmielnickiego wobec regimentarza wojsk koronnych Dominika Zasławskiego po jego nieudolnym współdowodzeniu w bitwie pod Piławcami w 1648 roku zakończonej sromotną klęską polskiego oręża, które książę, ówczesny starosta łucki i mąż Katarzyny Sobieskiej (siostry Jana, późniejszego króla Polski), zmył z siebie dopiero podczas bitwy pod Beresteczkiem w 1651 roku. Pozostali dowódcy przegranej bitwy z Kozakami i Tatarami, w oczach przywódcy powstania, zasłużyli na miano „Łaciny” – Mikołaj Ostroróg i „Dzieciny” – Aleksander Koniecpolski (zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Владислав_Домінік_Заславський-Острозький) (cytat: Ludwik Kubala „Jerzy Ossoliński”, wydanie z 1924 roku)