Narodzie, do kościoła marsz!

zadaje się mówić, a właściwie wskazywać ręką towarzysz Włodzimierz Iljicz Lenin, ustawiony w 1958 roku na pomniku na wprost świątyni w białoruskim Brześciu. Świątynia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego nosi adres: plac Lenina 24

(zdjęcie wyrózniające: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лeнин_Владимир_Ильич. Autor Paweł Siemionowicz Żukow (1870-1942), domena publiczna https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1802547)

Następny wpis

Pisanka Zarzeczańska

śr. cze 24 , 2020
to 300-kilogramowe gipsowe jajo, z którego na głównym placu wileńskiego Zarzecza „wykluł” się Anioł Zarzeczański; po sprzedaży, ta sama rzeźba ustawiona w zaułku Świętostefańskim, to już tylko „Pisanka”…(zdjęcia: zimowe z lat 90. XX i współczesne)

Możesz polubić