„Naftusia”

to niskomineralizowana woda wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowa, wykorzystywana w celach leczniczych w uzdrowisku Truskawiec, która – jak nazwa wskazuje – ma zapach i posmak ropy naftowej!
Jest to skutkiem najwyższej na świecie zawartości substancji ropopochodnych (23,1 g/l, w niemieckim Baden-Baden tylko 0,6 g/l). Niedogodności dla zmysłów w spożyciu rekompensuje znaczące działanie lecznicze w chorobach metabolicznych, nerek i dróg moczowych czy układu pokarmowego. Pierwsze analizy chemiczne jej składu wykonał w latach 1835-1836 lwowski aptekarz Teodor Torosiewicz, potwierdzając jej znaczenie dla celów medycznych

Następny wpis

Lwowska apteka przy Łyczakowskiej 3

pon. sty 18 , 2021
była miejscem pracy i badań naukowych, urodzonego w Stanisławowie, w rodzinie pochodzenia ormiańskiego, Teodora Torosiewicza, który jako pierwszy przeprowadził analizę chemiczną wód w Truskawcu potwierdzając ich działanie lecznicze oraz jako pierwszy na świecie opisał i zastosował metody przechowywania leków w kolorowych pojemnikach. Wyniki badań składu chemicznego wód leczniczych opisał w wydanej w 1849 roku pracy „Źródła mineralne Królestwa Galicji i Bukowiny, opisane z punktu widzenia fizyko-chemicznego” (zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Торосевич_Теодор; zdjęcie wyróżniające – fragment ryciny z XVI-wiecznej książki: https://uk.wikipedia.org/wiki/Аптека)