Hetman wielki litewski

do czasu unii Wielkiego Księstwa Litewskiego z Polską, był dowódcą armii litewskiej (w Rzeczpospolitej komendę sprawował hetman wielki koronny). Jednym z najznamienitszych był Konstanty Ostrogski, który jako hetman wygrał 31 bitew (największe pod Orszą 8 września 1514 roku i Olszanicą 27 stycznia 1527 roku) spośród 33 stoczonych

Konstanty Ostrogski i archiwalne zdjęcie jego nagrobka w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ławrze Peczerskiej w Kijowie, gdzie pochowano go w 1530 roku. W listopadzie 1941 roku monument uległ zniszczeniu, ale istnieje już projekt jego restauracji. We wrześniu 2020 roku, z okazji kolejnej rocznicy ustanowienia LITPOLUKRBRIG – litewsko-polsko-ukraińskiej brygady noszącej imię hetmana, jednostka otrzymała replikę nagrobka wykonaną na zlecenie Robertasa Gabulasa, prezesa Fundacji „Crown of Prince Ostrog”
Emblemat Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG stacjonującej w Lublinie, która brała udział w misjach w Kosowie, Syrii, Iranie i Afganistanie

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Ostrogski_(hetman), https://lt.wikipedia.org/wiki/Konstantinas_Ostrogiškis, https://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_litewsko-polsko-ukraińska)

Następny wpis

„Gants à crispin”

pt. mar 26 , 2021
to modne w XVII wieku rękawiczki, ozdabiane skórzanym mankietem z frędzlami i haftem, które nosiły Zofia Teofila Daniłowiczówna, jej matka Zofia (żona Jana – wojewody ruskiego) i babka Regina z Herbutów Żółkiewska (żona Stanisława – hetmana wielkiego koronnego), i w nie ubrane pochwyciły szable i stanęły we trzy w 1623 roku na czele zamkowej służby, aby odeprzeć atak Tatarów na zamek w Olesku. Cztery lata później Zofia Teofila wyszła za mąż za Jakuba Sobieskiego, któremu urodziła siedmioro dzieci, w tym Jana, który w 60 lat później, dzierżąc oręż w dłoni, bronił Europy przed Osmanami… (cytat za: Stanisław Sławomir Nicieja: „Twierdze kresowe […]