Dapifer Magni Ducatus Lithuaniae i Incisor Lithuaniae

czyli stolnik wielki litewski i krajczy wielki litewski wraz ze stolnikiem wielkim koronnym (Dapifer Regni) i krajczym wielkim koronnym(Incisor Regni), na dworach królów dawnej Rzeczypospolitej oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego pełnili ważne funkcje (z czasem stały się honorowe). Stolnicy nadzorowali nakrywanie stołów przed największymi uroczystościami państwowymi i religijnymi, a krojczy (niekiedy wraz ze stolnikami) kosztowali podczas biesiad potrawy i napitki nim te trafiły na talerz lub do kielicha władcy

Stolnikami litewskimi byli między innymi Michał Kazimierz Radziwiłł, Stanisław August Poniatowski (na obrazie Marcello Bacciarellego) i Józef Klemens Czartoryski, a krajczymi Mikołaj Radziwiłł „Amor” (jako pierwszy z rodu otrzymał tytuł księcia w 1518 rok z rąk cesarza Maksymiliana I Habsburga, potwierdzony przez Zygmunta I Starego), Krzysztof Mikołaj Radziwiłł „Piorun” i Jan III Radziwiłł

(zdjęcia archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Michał_Kazimierz_Radziwiłł_(podkanclerzy_litewski), https://ru.wikipedia.org/wiki/Станислав_Август_Понятовский, https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Klemens_Czartoryski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Radziwiłł_Amor,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Radziwiłł_Piorun https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Radvila_III)

Następny wpis

Z miłości hetmana wielkiego koronnego do dwórki

pt. lut 19 , 2021
czyli Ksawerego Branickiego do siostrzenicy księcia Grigorija Potiomkina Aleksandry Engelhardt, poślubionej przez niego za zgodą i na życzenie carycy Katarzyny I, powstał wspaniały przypałacowy park – Aleksandria. Młoda para zamieszkała w Białej Cerkwi, otrzymanej z rąk Stanisława Augusta Poniatowskiego za stłumienie przez Branickiego Koliszczyzny – powstań kozaków i chłopów. Gdy pani Branicka przyjęła od męża majątek, rozpoczęła jego porządkowanie i budowę wykwintnego parku, który otrzymał nazwę od jej imienia i dziś jest największym oraz najstarszym parkiem dendrologicznym na Ukrainie (zdjęcia archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_дендрологічний_парк_«Олександрія»_НАН_України)

Możesz polubić