Żółkiew – cerkiew Trójcy Świętej, zdobi ikonostas z lipowego drewna z około 50 ikonami wykonany w 1728 roku, który jako jeden z niewielu na Ukrainie nigdy nie opuścił swojej świątyni

Cerkiew wzniesiona w 1720 roku z inicjatywy królewicza Konstantego Władysława Sobieskiego w 2013 roku została wpisana na Listę UNESCO

Następny wpis

Kiejdany – kościół św. Jerzego, w którym Zygmunt Sierakowski 31 stycznia 1862 roku wziął ślub z Apolonią Dylewską

czw. sty 7 , 2021
(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Sierakowski)